EuroMed youth Seminar in Lyon in the eyes of an Israeli Participant

סמינר יורו מד – ליון, צרפת – 7-10 בפברואר 2012
EuroMediterranean Youthe: from indignation to contribution
7-10 February 2012 Lyon-Frarnce

בתחילת החודש התקיים בליון שבצרפת סמינר יורו מד שסבב סביב נושא "אביב העמים הערבי".

את הכנס אירגן מרכז הסאלטו יחד עם היחידה המפעילה של תכנית היורו-מד של צרפת וגורמים נוספים, והשתתפו בו כ-130 משתתפים, אנשי מקצוע בתחום הנוער, רכזי נוער, מתנדבים וקובעי מדיניות.

את הכנס פתח מר ברננד אבריגנני, ראש מרכז הסאלטו והדמות המרכזית בכל אירועי היורו-מד.

אליו הצטרפו טובי המרצים בתחום, כאשר המיקוד הוא על תרומתן המכרעת של הרשתות החברתיות להתהוות של המיני-מהפכה במזרח התיכון ובעולם הערבי ועל מקומם של הצעירים בהתנעת מהלך זה.

הרצאה מרתקת, אשר שילבה ממצאי מחקר בנושא, שמענו מפיו של ד"ר פאדי סאלם מביה"ס למימשל בדובאי. ד"ר סאלם ערך מחקר על השימוש ברשתות החברתיות בארצות המדה, כולל ישראל, ומצא שהשימוש ברשות אלה בשנת 2011 גדל לאין ערוך. במצריים, לדוגמא, הוכפל השימוש ברשתות החברתיות בשנת 2011 לעומת 8 השנים הקודמות.

כמו כן, התעכב ד"ר סאלם על מקומן ההולך וגדל של הנשים ושל הנשים הצעירות בארצות המדה בפעילות האינטרנטית ובפעילות החברתית המתקיימת בהן.

רוב העבודה בסמינר היתה עבודה סדנאית, אשר במסגרתה התבקשו המשתתפים לנסות ולאתר את האתגרים העומדים בפנינו כגורמים אירו-מדיים לשנים הקרובות בתחומים של פיתוח חברה אזרחית פעילה בקרב נוער וצעירים.

העבודה היתה ב-4 קבוצות אשר התבקשו להציג מימצאיהן בפני המליאה.

המשתתפים הישראלים התפזרו בקבוצות ותרמו מן היידע והנסיון שלהם בתחום.

במליאת הסיכום של הכנס ייצגה אותנו אדווה ליבוביץ, מתנדבת בהתאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל ומדריכה בכירה בקורסי הסאלטו.

עמיתינו מאירופה ומארצות ערב המשתתפות בתכנית, היוו את הרוב המכריע של המשתתפים, בעוד אנו, 6 ישראלים ניסינו לבטא, בצורה הטובה ביותר, את עמדותינו ואת מקומינו בתוך המארג הזה הנקרא "יורו-מד".

עמד לזכותנו ט"ו בשבט, אשר חל תוך כדי ימי הכנס. הדוכן הישראלי, אשר הציג פעילויות צעירים ונוער ופעילויות יורומד, שפע פירות הארץ עם הסברים בכתב ובעל פה – לכל מי שהתעניין...כולל הנציג הטוניסאי...

הנושא עצמו והעובדה שרוב המשתתפים מאיזור המדה היו מארצות ערב, היקשו על מתן הביטוי הולם לישראל ולמקומה בתכנית, ואולם, בסופו של דבר, לאחר שלושה ימי עבודה אינטנסיביים – נוצרו חיבורים והבנות, אשר יישאו, ללא ספק, פירות בעתיד.

אתי איסלר
מנכ"ל
התאגדות המרכזים הקהילתיים

 
 
fontsizeup fontsizedown Imprimer flux RSS

Euro-Med Youth Programme

drapeau

State of Israel
מדינת ישראל - دولة إسرائيل

האתר בבניה

האתר בבניה

לתשומת לבך : בעיה טכנית (שרת SQL) מונעת כניסה לחלק זה של האתר. תודה על הבנתך.