New article

תוכנית הנוער האירופית - ים תיכונית , "יורו- מד"

Call for Proposal Number 1/2011, Budget Line: ENPI/2009/20527

משרד החינוך מתכבד להודיע, כי בהתאם להסכם עם האיחוד האירופי, הקציב האיחוד האירופי כספים עבור פרויקטים בתחום חילופי נוער וצעירים, במסגרת תוכנית הנוער "יורו-מד" שלב ד’, בשלושת הקטגוריות הבאות:
- חילופי נוער וצעירים
- שירות התנדבותי של נוער וצעירים לטובת הקהילה
- פעולות הכשרה וסיוע בפיתוח קשרים עבור עובדי נוער (כגון קורסי הדרכה, סמינרים וביקורים לימודיים)

החומרים הנדרשים, הכוללים את ההנחיות של האיחוד האירופי להגשת בקשת תמיכה (guidelines) וטופסי בקשת תמיכה, וכן מידע על התוכנית ניתן למצוא באתרי האינטרנט שכתובתם:

www.euromedyouth.net
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KishreiChutz/KishreyChutz/TchumeyPehilut/HishtatfutBetochniyot.htm

יש להגיש את הבקשה על גבי הטפסים של האיחוד האירופי באנגלית בלבד למשרד החינוך, אגף בכיר קשרי חוץ ואונסקו, בנין לב רם, רח’ דבורה הנביאה 2 (קומה 1, חדר 109 ) ידנית או ע"י שליח עד ליום שלישי, ד’ בחשוון תשע"ב , 1 בנובמבר 2011, עד השעה 16:00. בקשות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל יטופלו לקראת המועד הבא.

בימים רביעי וחמישי, כ"ב - כ"ג באלול תשע"א - 21-22.9.2011, במלון דבורה, רח’ בן יהודה 87, תל אביב, יתקיימו שני ימי הדרכה לגופים המעוניינים להגיש בקשות לתמיכה. חובה למלא טופס ההרשמה, שניתן להוריד באתרים הנ"ל.

המועד הבא להגשת בקשות לתמיכה יהיה 1 בפברואר 2012.

 
 
fontsizeup fontsizedown Imprimer flux RSS

Euro-Med Youth Programme

drapeau

State of Israel
מדינת ישראל - دولة إسرائيل

האתר בבניה

האתר בבניה

לתשומת לבך : בעיה טכנית (שרת SQL) מונעת כניסה לחלק זה של האתר. תודה על הבנתך.